تعرفه قیمت پنل های پیامک

هر پنل قابلیت ارتقا به پنل سطح بعدی خود را دارا می باشد.

ردیف دسترسی ها پلن رایگان

رایگان

پلن نقره ای

30000 تومان

پلن طلایی

60000 تومان

پلن نمایندگی

105000 تومان

1 ارسال پیام کوتاه سریع
2 ارسال پیام کوتاه گروهی
3 ارسال پیام کوتاه به لیست سیاه
4 ارسال از دفترچه تلفن شخصی
5 ارسال پیام کوتاه منطقه ای
6 ارسال پیام کوتاه کدپستی
7 ارسال پیام کوتاه بانک مشاغل
8 ارسال فایل ورودی
9 گزارش ارسال
10 گزارش دریافت
11 گزارشات جمعی
12 گزارشات ایمیل ارسالی
13 دفترچه تلفن شخصی
14 دفترچه پیام
15 پیامک نوبت دهی
16 پیامک منشی
17 پیامک نظرسنجی
18 پیامک هوشمند
19 پشتیبانی شماره سریال
20 دسترسی تلفن همراه
21 پیامک یادآوری
22 پیام عمومی خودکار
23 یادآوری بیمه نامه
24 یادآوری تولد
25 یادآوری سالگرد ازدواج
26 یادآوری چک
27 یادآوری پرداخت
28 یادآوری قرار ملاقات
29 تعرفه قیمت
30 ثبت فیش بانکی
30 گزارش فیش بانکی
32 شارژ حساب - کارت شارژ
33 شارژحساب آنلاین
34 گزارش شارژ آنلاین
35 گزارش کلیه شارژها
36 خرید شماره اختصاصی
37 مشخصات حساب
38 گزارش امنیتی
39 ارسال از اپراتور 3000
40 ارسال از اپراتور 1000
41 ارسال از اپراتور 50001
42 ارسال از مسیر سیم کارت
43 ارسال BTS ایرانسل
44 ارسال پیام صوتی
45 ارسال سن و جنس
46 شماره اختصاصی 14 رقمی 3000 رند
47 شماره اختصاصی 10رقمی3000 رند
48 دامنه اختصاصی
50 قابلیت اتصال به درگاه های بانک