نماد اعتماد
نرخ شارژ ارسال پیامک

 

ردیف نام محصول حداقل تعداد خرید پنل نمایندگی پنل کاربری
1 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 1000 عدد 500 ریال 500 ریال
2 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 100000 عدد 500 ریال 500 ریال
3 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 500000 عدد 450 ریال 450 ریال
4 اعتبار ارسال و دریافت پیام کوتاه 1000000 عدد 420 ریال 420 ریال