نماد اعتماد
ویژه شرکت های بیمه

کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه شرکت های بیمه

•اعلام سررسيد بيمه مشتري با ارسال يك پيامك
•ارسال پيام تبريك به مناسبتهاي خاص به مشتريان
•اطلاع رساني به مشتريان در مواقع اتمام دوره بيمه و تمديد آن
•اطلاع رساني به مشتريان و متقاضيان در مورد خدمات جديد بيمه اي
•ارتباط دو طرفه با مشتري و دريافت پيشنهادات و نظرات مشتري
•آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه
•برگزاري نظرسنجي ومسابقات
•ارسال پيامك تبليغاتي براي نمايندگي خود
•ارسال پيامك براي گروه خاص
•ارسال پيامك براي منطقه ي خاص
•ارسال پيامك براي كد خاص
•و موارد بسيار ديگر