نماد اعتماد
ویژه مدارس وآموزشگاه ها

کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه مدارس و اموزشگاه ها

• اطلاع رسانی سریع به دانش آموزان و هنرجویان جهت تغییرات در زمان برگزاری کلاسها
• تبلیغ و اطلاع رسانی دوره های جدید به دانش آموزان دوره های قبل و تبلیغ بصورت منطقه ای
•برگزاری مسابقات و آزمون از طریق پیامک
•ارسال پیامکهای آموزشی جهت تقویت و پیگیری مستمر آموزش بعنوان مثال ترجمه و توضیح لغات و عبارات
•ارسال اتوماتیک پیام های تبریک به مناسبتهای مختلف نظیر تاریخ تولد یا ازدواج
•برگزاری نظرسنجی و ارزشیابی دوره ها و اساتید ازطریق پیامک و ارائه نمودارها و اطلاعات لازم
•اطلاع رسانی سریع و هماهنگی موارد کاری آموزشگاه
•امکان برقراری ارتباط با والدین دانش آموزان و ارسال وضعیت دانش آموز یا هنرجو از طریق پیامک
•امکان ارسال کارنامه یا میزان پیشرفت هنرجو از طریق پیامک
•اعلام تغييرات فوري وضروري ،تغير ساعات امتحانات، تعطيلي آموزشگاه یا مدرسه،اعلام برنامه هاي فوق العاده
•اعلام جلسات انجمن اولیا مربیان