نماد اعتماد
ویژه بیمارستان ها

کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه بیمارستان ها

سیستم نوبت دهی غیرحضوری جهت بیماران بوسیله پیام کوتاه (بیمار با ارسال پیام کوتاه به شماره اختصاصی شما جهت ویزیت و یا آزمایشگاه و یا رادیولوژی و.... در تمام ساعات شبانه روز، نوبت ( تاریخ و زمان و کدرهگیری) خود را بصورت اتوماتیک از سوی این سامانه بوسیله پیام کوتاه دریافت می نماید.)
•ارسال اطلاعات پزشکی ، دارویی و..... بصورت خودکار و در تمام اوقات شبانه روز
•اعلام جلسات کاری با همکاران و پرسنل
•اعلام جلسات کاری با اساتید و پزشکان
•ارسال خبرنامه به پرسنل
•ارسال خبرنامه به اساتید و پزشکان
•ارسال خبر بخش نامه ها و مصوبات به همکاران
•اعلام جلسات کاری با همکاران وسازمان های دیگر
•ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت خاص
•اعلام خبر به گروه های کاری
•اعلام خبر های عمومی بر روی تلفن همراه
•ایجاد ارتباط سریع و با کمترین هزینه ممکن بین بیمار و بیمارستان
•پاسخ به سئوالات و دریافت نظرات و پیشنهادات بیماران در مورد خدمات ارائه شده
•اعلام سمینار های کاری به پرسنل و پزشکان و .....
•ارسال پیام تبریک و تهنیت به مناسبت خاص
•برگزاري نظرسنجي
•برگزاري مسابقات