نماد اعتماد
ویژه فرهنگسراها

کاربردهای خاص سامانه پیامک ویژه فرهنگسراها

اطلاع رسانی جهت ثبت نام دوره های جدید آموزشی
•اطلاع رسانی جهت برگزاری همایش ها و سمینار ها
•اطلاع رسانی جهت تغییر برنامه کلاس ها به هنر جویان
•برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری
•ارسال پیامک های تبلیغاتی جهت فرهنگسرا
•اطلاع رسانی جهت نمایشگاه های حاضر در فرهنگسرا
•ارسال اتوماتیک پیامک تبریک به مناسبات مختلف نظیر تاریخ تولد و ازدواج و...
•اطلاع رسانی جهت برگزاری نظرسنجی در رابطه با دوره های فرهنگی و هنری